Nagy Attila (Brill pálinkaház) a Magnus Spirituum pálinkaverseny zsűrijének elnöke

A szervezőről és a szervezőbizottságról

A 2021. évi IV. Magnus Spirituum Pálinka- és Párlatverseny a Mohácsi Polgárok Olvasókörének (Mohács Gőzhajó u.63.) szervezésében és felügyelete mellett kerül megrendezésre. A verseny mindenkori fővédnöke Szűcs József a Mohácsi Polgárok Olvasókörének elnöke, főszervezője és a verseny igazgatója Sólya Nándor (Nándor magánfőző pálinkaház).

A 2021. ÉVI MAGNUS SPIRITUUM PÁLINKA- ÉS PÁRLATVERSENY

Szervezői, céljuk és feladataik

A szervezők célja a pálinka kultúra népszerűsítése, a pálinka fogyasztási kultúrájának színvonalbeli emelése. Mohács városban, mint régiójában a pálinka, mint Hungarikum, népszerűsítése. A versenyben részt vevő pálinkák és párlatok megmérettetése, az elért eredményeken túl, a minőség javítása, a fogyasztási kultúra magasabb igénybeli fejlesztése. Képzések, bemutatók megtartása, melyek célja a célközönség, mint pálinkafogyasztók és előállítók tudásának színvonalbeli emelése.

Szűcs József

Szűcs József

a verseny fővédnöke

Daradics Antal

Daradics Antal

versenyigazgató segítője

Pavlicsek Csaba

Pavlicsek Csaba

szakmai tanácsadó

Sólya Nándor

Sólya Nándor

versenyigazgató

Szuhán Attila

Szuhán Attila

háttérszemélyzeti felelős

Sólyáné Béki Rita

Sólyáné Béki Rita

a verseny háziasszonya

p

A szervezők feladatai

 • versenyhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása (bírálathoz szükséges közömbösítő termékek beszerzése, bírálói poharak beszerzése, oklevelek, érmek beszerzése, egyéb tárgyi ajándékok beszerzése)
 • szponzorok beszervezése
 • bírálathoz szükséges helyiség biztosítása
 • bírálat tisztaságának, hitelességének ellenőrzése, biztosítása.
 • díjátadó vacsorához szükséges helyszín biztosítása, asztalok megterítése
 • a közönség díjas pálinka kiválasztásánál az aranyérmes tételek felszolgálásához a feltételek biztosítása
 • vacsora megrendelése, szállítása
 • vacsora jegyek beszerzése
 • előadásokhoz szükséges tárgyi eszközök biztosítása (mikrofon, hangtechnika, esetleg kivetítő)
 • minták leadásához szükséges helyszín biztosítása időben és térben
 • minták leadásához szükséges tárgyi feltételek biztosítása (címkék, tollak, sorszámozás, stb)
 • verseny bírák szállításának megoldása
 • minták szakszerű tárolása, majd a bírákhoz történő kihordás
 • a versenybe nevezett tételek anonimitásának biztosítása
 • meghívók elkészítése, majd azok eljuttatása a díszvendégek számára
 • jogszabályi környezetnek megfelelő feladatok ellátása
 • A versenyigazgató munkájának segítése, folyamatos szakmai ellenőrzése, támogatása.
 •  A versenyigazgató személyi javaslatainak megtárgyalása, majd a döntések végrehajtásának segítése, ellenőrzése.
 • A Verseny Szervező Bizottságában a vitás kérdésekben a döntéshozatal egyszerű szavazattöbbséggel történik, szavazategyenlőség esetén a versenyigazgató szavazata dönt.
 • Nyilvántartásba veszik, majd titkosított azonosítóval, illetve ugyanazon, de az egyedi azonosítást lehetővé tevő verseny címkével ellátják a beérkezett mintákat. Összegyűjtik a
  bizonylatokat, nevezéseket és nevezési díjakat, ellenőrzik, hogy azok megfelelnek a kiírás feltételeinek.
 • Gondoskodnak arról, hogy a minták teljesen titkosítva legyenek, azokat olyan elzárt helyen tárolják, ahová más nem mehet be, nem férhet hozzá.
 • A verseny lezárásáig minden szervező köteles az adatokat kizárólag csak a feladata elvégzéséhez használni, kívülálló személy részére kiadott adat, vagy információ
  büntetőjogi következményeket vonhat maga után!

A 2021. ÉVI MAGNUS SPIRITUUM PÁLINKA- ÉS PÁRLATVERSENY

Versenyigazgatója és feladataik

Sólya Nándor

Sólya Nándor

versenyigazgató

p

A versenyigazgató feladatai

 • Kibocsátja a versenyfelhívást.
 • Javaslattétel az előkóstolás alapján kiválasztott átlagos „belövő” mintákra, amelyet a szakmai zsűri tagjai közösen értékelnek ki.
 • A minták bírálatának, bírálati sorrendjének megállapítása, mintacsoportok kiosztása a bíráló zsűriknek.
 • Döntés a zsűrizés során felmerülő vitás kérdésekben.
 • Az eredmények helyes rögzítésének, értékelésének ellenőrzése.
 • Előkészíti a zsűri, valamint az adatfeldolgozás személyi és tárgyi feltételeit.
 • Ügyeli a bírálat helyes lefolytatását, valamint azt, hogy a bírálók ne egyeztessék, ne befolyásolják egymás véleményét a bírálat során.
 • A végső eredmények hitelesítése, a verseny kategóriák meghatározása, melyekben champion és kategória győztes hirdethető.
 • A zsűri tagjaival való kapcsolattartás.
 • Beszerzi az okleveleket, érmeket, ajándékokat, gondoskodik az oklevelek kitöltéséről, az érmek véséséről.
 • Gondoskodik a különdíjat adományozó szponzorok beszervezéséről.
 • A verseny igazgatója egy személyben jogosult a versenyben résztvevők felé történő hivatalos adatszolgáltatásra – kizárólag az eredményhirdetés után.
 • A verseny szakmai irányítása.
 • Ügyeli a bírálat helyes lefolytatását, biztosítja azon az íz közömbösítő anyagok állandó jelenlétét.
 • Megszervezi a zsűri számára a minták szakszerű kihordását.
 • A verseny tisztaságának, a szabályzat szerint történő lebonyolításának garantálása.
 • Gondoskodik a verseny helyszínének biztosításáról.
 •  Általános szaktanácsadás a verseny lebonyolításában a közreműködők felé.
 • A versenyben résztvevő termékek anonimitásának megőrzésének ellenőrzése, az eredmények kihirdetéséig. Az anonimitás megtartása mellett minden szükséges
  információt biztosít a zsűri eredményes munkavégzéséhez.