Nagy Attila (Brill pálinkaház) a Magnus Spirituum pálinkaverseny zsűrijének elnöke

Bírákról és a bírálatról

p

A bírálat ideje

2022. április 8-9.
p

Bírálat módja

Hagyományos 20 pontos értékelési rendszer alapján
p

Bírálat helyszíne

Mohácsi Polgárok Olvasóköre
Mohács, Gőzhajó u. 63.

A MAGNUS SPIRITUUM PÁLINKA- ÉS PÁRLATVERSENY

általános tudnivalók
p
A verseny tervezett időpontja: 2022. április 8-9., azonban – tekintettel a minősítendő tételek számra, valamint az előre nem látható nem látható külső körülményekre – a szervezők fenntartják az időpont-változtatásának jogát.

Amennyiben a nevezett tételszám nem éri el a 250 mintát, akkor a versenyigazgató döntése értelmében lehetőség van a bírálatot egy napon megtartani. Ha azonban ez a szám magasabb, akkor a tételek értékelésre minimum 2 versenynapot kell a szervezőknek biztosítaniuk, mely esetben az első nap az alapbírálat kerül megrendezésre és a második napon a kategória győztes/champion és a verseny legjobb pálinkái, párlatai lesznek kiválasztva szigorúan az aranyérmes tételek közül.

Az esetleges időpontmódosítás miatt a bírálat időpontja legkésőbb díszvacsorát megelőző 7-10 napig jelölhető ki és bonyolítható le..

p
A minősítésre váró minták előre meghatározott sorrendben kerülnek a bírálók elé. A minősítések során a közömbösebb ízű, illatú párlatoktól kell az áthatóbb ízű, illatú párlatok irányába haladni.

Elsőként az alacsonyabb alkoholtartalmú minták, majd az erősebb (strong) kategóriájú párlatok bírálatára kerül sor.

Azonos típusú párlatok esetén a fokozódó illat- és az ízhatás határozza meg a minták sorrendjét.

Sorozatvizsgálat esetén lehetőég szerint azonos íz- és illatjellegű párlatokat vizsgál a zsűri.

p
A bírálóknak a bírálatok között valamint a szünetekben ízhatás-közömbösítő anyagokat kell fogyasztaniuk. Ezek az anyagok lehetnek: ivóvíz, ásványvíz, kifli, pogácsa, sajt vagy alma, illetve ebéd szünetben egy nem megterhelő ebéd.

A bírálati potenciál megítélése a versenyigazgató elsődleges feladata, mely alapján a bírálat során pihenőket rendel el.

p
A bírálat szigorúan zárt körben kerül megrendezésre az anonimitás és a hitelesség biztosítása érdekében. A bírák a bírálandó pálinka és párlat mintákat nem láthatják, azokat elkülönítve kell tartani a bírálat alatt és a kiszolgáló személyzet minden esetben a bírálandó tételeket asztalszám és kód alapján biztosítja a bírák számára.

 

p
A bírálatkor a bírák pontrendszerben értékelnek, majd szöveges értékelést és jellemzést készítenek az adott bírálatról, melyben a tétel előnyeit és hátrányai felvázolva adnak hiteles képet és az adott pontok alapján besorolnak egy-egy minősítésben.

Minden tételt legalább kettő bíráló kóstol, értékel, melyek közül egyikük a döntnök. Ha nem születik az adott tételről egyöntetű bírálat, akkor a bíráló bizottság elnöke hivatott a tétel minősítésében döntést hozni. A bírálatok során a pálinkák és a párlatok szigorúan a lehető leg objektívebb módon kerülnek elbírálásra.

p
A bírák a bírálat ideje alatt a nevezett tételek üvegeit nem láthatják. Bírálati szünetekben a minta tárolásárara használt helyiségbe nem léphetnek be.
p
A bíráló bizottság elnökének feladata a bírálat teljeskörű levezénylése, a bírálat tisztaságának ellenőrzése, a hiányosságok, észrevételek jelzése a verseny igazgató számára.

A MAGNUS SPIRITUUM PÁLINKA- ÉS PÁRLATVERSENY

bírálati módja

Az értékelés minden esetben az országosan elfogadott 20 pontos rendszer alapján történik. 18,0 – 20,0 pont között arany-, 16,0 – 17,0 pont között ezüst-, 14,0 – 15,0 pont között bronzminősítés adható. A 0,0 – 13,0 pont elért párlatok csak szöveges értékelést kaphatnak.

Tisztaság

Nem optikai tisztaság, hanem párlat tisztaság. A bírálók az elő-utópárlat és egyéb technológiai hibákból származó (pl.: penészes cefre, ecetesedés, merkaptán, kén stb.) hibákat vizsgálják illat alapján. A maximálisan adható pontszám 5 pont, amennyiben a mintán nem érezhető ilyen hiba. A bírák a hibák mértékétől és mennyiségétől függően pontot vonnak le.

Gyümölcskarakter

Illat és íz alapján vizsgálják, mennyire felel meg a megnevezésben szereplő gyümölcsfajtának. Ha egyáltalán nem annak a gyümölcsnek az illatát és ízét érzik, vagy abszolút neutrális, akkor 1 pont. Innentől kezdve, minél jellegzetesebb, intenzívebb, kellemesebb, úgy nőhetnek az adott pontok maximum 5 pontig.

Szájérzet

itt vizsgálják a szájban érezhető ízeket, azok maradandóságát, kellemességét, eleganciáját stb. Maximálisan 5 pont adható.

Harmónia

Itt a termékről alkotott összbenyomásokat, az íz, illat harmóniáját értékelik. Minél jobb, annál több pont. Figyelembe veszik, hogy az illat és az íz összhangban van-e. A kóstolás után az íz megfelel-e annak az elvárásnak, amit a szaglás után támasztottak a termékkel szemben.

A MAGNUS SPIRITUUM PÁLINKA- ÉS PÁRLATVERSENY

bírálóiról
p

A kiválasztásról

A verseny szervezőbizottsága nevében és jóváhagyásával a versenyigazgató kizárólag olyan személyeket (pálinkabírálóknak, pálinka-szakmérnökök, gyümölcspálinka-gyártók, díjnyertes magán vagy bérfőzető) kérhet fel a zsűri tagjának, akik napi szinten dolgoznak párlatokkal (előállításukkal, minősítésükkel, kereskedelmükkel, stb.), több éves gyakorlattal rendelkeznek a pálinkák, párlatok, egyéb alkoholos italok minősítésének területén. A felkért bírálónak emellett alkalmasak kell lennie az elfogulatlan, korrekt, a szervezők és a versenyzők részéről elvárható, magas szintű szöveges minősítések elkészítésére.
p

A feladatokról

A beküldött gyümölcspálinkák és gyümölcspárlatnak egyedileg történő érzékszervi vizsgálata, valamint versenyszabályzat szerinti írásos értékelése. A bíráló javaslatot tehet a champion- illetve kategóriagyőztesekre, különdíjasokra.
Nagy Attila

Nagy Attila

a bíráló bizottság elnöke

Admaik Anikó pálinkamester

Adamik Anikó

pálinka szakbíráló

Ágotai Zoltán

Ágotai Zoltán

pálinka szakbíráló

Ari András, Magnus Spirituum pálinkabíráló

Ari András

pálinka szakmérnök

Bakó Gyula

pálinkabíráló

Borsos Botond pálinkafőző-mester bírál a Magnus Spirituum pálinkaversenyen

Borsos Botond

pálinka szakbíráló

Dr. Csótó Mihály

Dr. Csótó Mihály

Daradics Antal

Daradics Antal

pálinka szakmérnök

A felkért bírák névsorát végig olvasva számomra nem kérdéses a szakmai színvonalra való legmagasabb törekvés.

Ágotai Zoltán

pálinkabíráló

A Magnus Spirituum verseny azért foglal el különleges helyet a szívembe, mert szakmailag kiemelkedő bírákkal dolgozhatok együtt jó hangulatban, családias légkörben.

Bakó Gyula

pálinkabíráló

Nagyon fontosnak tartom a valóban minőségi pálinka fogyasztásának népszerűsítését. A Magnus Spirituum versenyre érkező párlatok építő jellegű minősítésével elismerjük a kiváló termékek készítőit.

Adamik Anikó

pálinkabíráló

Megtisztelő, hogy részese lehetek, az ország egyik legszakmaibb versenyének, melyet a növekvő tételszám és folyamatos innováció fémjelez.

Borsos Botond

pálinkabíráló

Megtiszteltetés, hogy a párlatkészítők a nevezésükkel egyben bizalmat is szavaznak nekünk és a szervezőknek.

Pető Krisztina

pálinkabíráló

"A minőségi pálinka előállítás és fogyasztás iránt elkötelezett olvasókör álmodott egy nagyot és pálinkás szakemberek segítségét kérve szerveztek egy olyan társadalmi eseményt, ahol a cél a tudás fejlesztése volt. 2021-ben a verseny szintet lépett, amit a nevezők száma a beküldött termékek széles köre is mutatott. Jól szervezett, szakmailag minden feltételnek megfelelő verseny, ahol jó részessé válni a munkában. Barátságos, jókedélyű és a szakma iránt alázatos csapatban zajlik a bírálat és igazán nagyszabású ünnepség keretében ismerhetik meg a született eredményeket az érdeklődők. A rendezvény igazán méltó ünnepsége a pálinkának."

Szöllősi Edit

pálinkabíráló

Az a felelősségteljes feladatom, hogy objektív módon a lehető legjobb és segítő visszajelzést adjak a pálinkákról és párlatokról azoknak, akik azt beküldték

Dul Udó Endre

pálinkabíráló

Dúl Udó Endre, pálinkamester

DÚl Udó Endre

pálinka szakmérnök

Győrfi Bertalan, Sólyi Pálinkalovagrend

Győrfi Bertalan

pálinkabíráló

Hoyck Balázs

Hoyck Balázs

pálinkabíráló

Kis Balázs a magnus spirituum párlatverseny pálinkabírálója

Kis Balázs

pálinkabíráló

Pach Gábor Fenegyerek

Pach Gábor

pálinka szakbíráló

Pavlicsek Csaba, pavlinkum

Pavlicsek Csaba

pálinka szakbíráló

Pető Krisztina, Magnus Spirituum

Pető Krisztina

pálinka szakbíráló

Szöllősi Edit, agrármérnök, Magnus Spirituum

Szöllősi Edit

pálinka szakmérnök

Sólya Nándor, versenyigazgató

Sólya Nándor

gyümölcspálinka-gyártó

További bírák személye

egyeztetés alatt.

A MAGNUS SPIRITUUM PÁLINKA- ÉS PÁRLATVERSENY

bírálati lapjairól
p
A nevezők a verseny lebonyolítása után jogosultak hozzájutni a tételeik bírálati lapjaihoz. Azonban a bírált tételekről kialakított magán véleményüket a gálaest folyamán valamint a közösségi oldalakon csak kulturált formában hozhatják nyilvánosságra. A bírálatokról csakis kulturált formában nyilatkozhatnak. A verseny szabályzat elfogadásával ezt tudomásul veszik és elfogadják. Tudomásul veszik, hogy a szervező a verseny időpontjáig köteles megőrizni a nevezési lapokat, bírálati lapokat, majd azokat megsemmisíti.

A MAGNUS SPIRITUUM PÁLINKA- ÉS PÁRLATVERSENY

Háttérszemélyzetéről
p
Az a személy, aki részt vesz a minták szállításában, raktározásában, előkészítésében, felszolgálásában  vagy a versenyhez kötődő egyéb feladatok ellátásban, nem lehet a zsűri tagja.
p
A kisegítő személyzet tagjainak tartózkodnia kell minden olyan erős illatanyagú szer használatától (pl. parfüm), ami megzavarhatja a bírálókat a párlatok minősítésében. Ilyen esetben a versenyigazgató köteles gondoskodni a személy cseréjéről.

A MAGNUS SPIRITUUM PÁLINKA- ÉS PÁRLATVERSENY

Titoktartási feltételei
p
A bírálat során az értékelő megbeszélésen kívül tételekkel kapcsolatban beszélgetni, a termékekre utaló megjegyzéseket tenni tilos.
p
Az adatfeldolgozás során kizárólag a versenyigazgatónak szolgáltatható adat, melyek az eredmény kihirdetéséig titkosnak minősülnek.

A verseny eredményekről csak az eredményhirdetést követően kérhető információ, felvilágosítás, addig a verseny szervezőjének nem áll módjában tájékoztatást adni.

p
A verseny lebonyolításban résztvevő személyzet szigorú titoktartást köteles fogadni. A versenyről, annak belső rendjéről semmilyen információt kiadni, nyilvánosságra hozni, közösségi oldalakon megosztani nem lehet. Kivéve a versennyel kapcsolatos reklámokat plakátokat, segítő anyagokat, felvilágosítást a jelentkezés érdekében. Az elért eredményeket a díszvacsora estje elött nyilvánosságra hozni tilos!!!

A MAGNUS SPIRITUUM PÁLINKA- ÉS PÁRLATVERSENY

szabályzatának megsértésről
p
A versenyszabályzat megsértése esetén, az érintett bizottság zsűri tagját a versenyigazgató felmentési joga alapján mentesíti a további bírálat alól.
p
A versenyszabályzat megsértése esetén, a háttérszemélyzet érintett tagját a versenyigazgató felmentési joga alapján mentesíti a további munkavégzés alól.

Támogatók

Kiemelt partnerek és médiatámogatók

Agrárminisztérium

Mohács város

Mohácsi Polgárok Olvasóköre

Nándor Pálinkaház

 • Agroalk-7 Bt.
 • Haj-Ant Bt.
 • Bakó pálinkaház
 • Kellényi szikvíz
 • Peppino pizzéria
 • Bencze cég
 • Michelisz Zsolt
 • HU-BI műszaki szaküzlet
 • Eisler József
 • Szűcs Balázs
 • Stihl mezőgazdasági szaküzlet
 • Mikóczi Attila
 • Szűcs József
 • Tesco Magyarország mohácsi hypermarket

valamint a

Palinka.online

A pálinkafőzési kellélek megbízható webáruháza.
tovább

Pálinkaangyal

Kóstolj kiváló párlatokat pálinkaangyaltúráinkon! 😇

tovább

Pálinkák & Párlatok

Online párlatmagazin - nem csak pálinkákról

tovább

Pálinkakonferencia

Sajátítsd el a legsikeresebb párlatkészítők módszereit!

tovább