En nem busó pálinka! A Magnus Spirituum pálinkaversenyen kiváló párlatokat lehetett kóstolni

Nevezési feltételek

A IV. Magnus Spirituum Pálinka- Párlatversenyre a versenyszabályzat elfogadásával,
a kitöltött nevezési lappal, illetve a nevezési díj befizetésével nevezhetnek a jeletkezők.

p

Nevezési határidő

2021. április 11. (vasárnap)  16.00 óra

p

Mintaleadás

Személyes illetve postai úton

p

Nevezési díj

Mintánként 900 Ft.

01

Magánfőzők, bérfőzetők nevezése

A IV. Magnus Spirituum Pálinka- és párlatversenyre a vonatkozó szabályozás szerint készített párlatokkal magyarországi és határon túli magánfőzők illetve bérfőzetők nevezhetnek. A versenybe nevező magánfőző vagy bérfőzető egyúttal köteles arról nyilatkozni, hogy az általa nevezett tételek származásáért ő felel a vonatkozó törvényi előírások értelmében.

02

Kereskedelmi főzdék nevezése

A IV. Magnus Spirituum Pálinka- és párlatversenyre a vonatkozó szabályozás szerint készített, szabad forgalomba bocsátott, zárjeggyel ellátott adózott pálinkákkal és párlatokkal hazai, párlatokkal pedig határon túli (Jöt. szerinti) kereskedelmi főzdék, szeszfőzdék valamint kereskedők engedélyesei is nevezhetnek. A pálinkák és párlatok eredetét, származását a pálinkaverseny rendezőjének nevére kiállított egyszerűsített kísér okmánnyal /EKO/ és zárjeggyel kell igazolni.

03

A mintákról

A mintákat a magánfőzők és a bérfőzetők a szabályzatban meghatározott mennyiségben (250 ml / nevezett tétel), kizárólag lezárt, tiszta, víztiszta („fehér”) üvegpalackban adhatják le. A minták az átvételekor egyedi regisztrációs számot kapnak. A mintákat a szervezők a bírálatig felbontatlanul tárolják

A minták leadásával egyidejűleg a nevezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a párlat alapanyaga Magyarországon termett gyümölcs, amit Magyarországon cefréztek és pároltak le, valamint arról, hogy a párlat hozzáadott cukrot illetve aromákat nem tartalmaz!

04

Nevezési díj

A tételenkénti nevezési díj (900 Ft/minta) a Mohácsi Polgári Olvasókör Mohács Takarékbanknál vezetett  50400096-11002185 számlájára utalandó. A közleményben fel kell tüntetni: „Pálinkaverseny nevezési díj”.  A mintacsomagban mellékelni kell az utalási azonosítót is.  A befizetett nevezési díjakról a szervező számlát / nyugtát állít ki, mely a rendezvény helyszínén is átvehető. A nevezési díj a mintacsomagba is elhelyezhető egy borítékban. A nevezési díj személyes befizetésére nincs lehetőség.

03

Mintaleadás személyesen

Mohács Mohácsi Polgárok Olvasóköre (Mohács Gőzhajó u. 63.) a kijelölt mintaleadási napokon

Mohács Szőlőhegy, Csencsevár u. 326. (kizárólag telefonon előre egyeztetett időpontban)

04

Mintaleadás postai úton

A küldeményeket Sólya Nándor nevére a 7700 Mohács Szőlőhegy, Csencsevár u 326. címre kérjük postázni. A minták címkéjén fel kell tüntetni a pálinka fajtáját, a készítés helyét, idejét, az alkoholfokát, a versenyző nevet és címet. A regisztráció során új regisztrációs címke kerül a palackra.

05

Törvényi megfelelősség

Minden 18.  életévét betöltött magyarországi és külhoni versenyző kizárólag a vonatkozó törvények, rendelkezések illetve szabályozások betartása mellett, azokban foglaltak szerint előállított pálinkával, illetve gyümölcspárlattal nevezhet. A nem megfelelő tételeket a szervezők a versenyből kizárják.

06

Nevezés törlése

A nevezés nem érvényes, amennyiben a nevező nem tölti ki pontosan és hiánytalanul a nevezési lapot, nem adja le a szükséges dokumentumokat (származási igazolás, párlat-adójegy, egyéb kísérő okmányok, megfelelőségi nyilatkozat, etc.) vagy nem fizeti be a nevezési díjat a nevezési határidő lejártáig. Ez esetben versenyzőt a versenyen való részvételből a szervezők kizárják.

Kérdések

és válaszok

Mennyi tétellel nevezhetek?

A nevezhető tételszám tetszőleges, nincs korlátozva.

Kapok számlát a befizetésről?

A befizetett nevezési díjakról a szervező számlát / nyugtát állít ki.

A nevezési díj feljogosít a gálavacsorán való részvételre?

Nem, a gálavacsorán való részvételnek külön részvételi díja van.

Ki számít bérfőzetőnek?

Bérfőzető a 2016. évi LXVIII törvény 3.§  /3/ 3-4.értelmében.Az a 18.-ik életévét betöltött személy aki, a tulajdonában álló gyümölcsből,/gyümölcsből származó alapanyagból/ állíttat elő bérfőzött párlatot.

Ki számít magánfőzőnek?

A 2016 évi. LXVIII törvény 3.§ /3/ 19-21.pontja értelmében. Az a 18.-ik életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki tulajdonában álló gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas tulajdonában álló desztillálóberendezéssel rendelkezik.

Milyen dokumentumok kell külföldi nevezőként csatolnom?

Európai Uniós tagállamokból származó (jogi)személy  az adott ország kísérő okmányának birtokában nevezhetnek, melyet át kell adniuk a verseny szervezőjének.

Harmadik ország esetében a gazdálkodó árumintaként küldheti el a nevezett párlatot, melyet a nevező személy egy származási nyilatkozat kitöltésével igazol és egyúttal vállalja a felelősséget a benevezett párlatok származásáért.