Nagy Attila (Brill pálinkaház) a Magnus Spirituum pálinkaverseny zsűrijének elnöke

Bírákról és a bírálatról

p

A bírálat ideje

2021. április 17. 

p

Bírálat módja

Hagyományos 20 pontos értékelési rendszer alapján

p

Bírálat helyszíne

Mohácsi Polgárok Olvasóköre
Mohács, Gőzhajó u. 63.

A 2021. évi magnus spirituum pálinka- és

Párlatverseny bonyolításáról

p

A verseny tervezett időpontja: 2021. április 17, azonban – tekintettel a minősítendő tételek számra, valamint az előre nem látható nem látható külső körülményekre – a szervezők fenntartják az időpont-változtatásának jogát.

p

A minősítésre váró minták előre meghatározott sorrendben kerülnek a bírálók elé. A minősítések során a közömbösebb ízű, illatú párlatoktól kell az áthatóbb ízű, illatú párlatok irányába haladni.

Elsőként az alacsonyabb alkoholtartalmú minták, majd az erősebb (strong) kategóriájú párlatok bírálatára kerül sor.

Azonos típusú párlatok esetén a fokozódó illat- és az ízhatás határozza meg a minták sorrendjét.

Sorozatvizsgálat esetén lehetőég szerint azonos íz- és illatjellegű párlatokat vizsgál a zsűri.

p

A bírálóknak a bírálatok között valamint a szünetekben ízhatás-közömbösítő anyagokat kell fogyasztaniuk. Ezek az anyagok lehetnek: ivóvíz, ásványvíz, kifli, pogácsa, sajt vagy alma, illetve ebéd szünetben egy nem megterhelő ebéd.

A bírálati potenciál megítélése a versenyigazgató elsődleges feladata, mely alapján a bírálat során pihenőket rendel el.

p

A bírálat szigorúan zárt körben kerül megrendezésre az anonimitás és a hitelesség biztosítása érdekében. A bírák a bírálandó pálinka és párlat mintákat nem láthatják, azokat elkülönítve kell tartani a bírálat alatt és a kiszolgáló személyzet minden esetben a bírálandó tételeket asztalszám és kód alapján biztosítja a bírák számára.

p

A bírálatkor a bírák pontrendszerben értékelnek, majd szöveges értékelést és jellemzést készítenek az adott bírálatról, melyben a tétel előnyeit és hátrányai felvázolva adnak hiteles képet, és az adott pontok alapján besorolnak egy-egy minősítésben.

Minden tételt legalább kettő bíráló kóstol, értékel, melyek közül egyikük a döntnök. Ha nem születik az adott tételről egyöntetű bírálat, akkor a bíráló bizottság elnöke hivatott a tétel minősítésében döntést hozni. A bírálatok során a pálinkák és a párlatok szigorúan a lehető legobjektívebb módon kerülnek elbírálásra.

 

p

A bírák a bírálat ideje alatt a nevezett tételek üvegeit nem láthatják. Bírálati szünetekben a minta tárolásárara használt helyiségbe nem léphetnek be.

p

A bíráló bizottság elnökének feladata a bírálat teljeskörű levezénylése, a bírálat tisztaságának ellenőrzése, a hiányosságok, észrevételek jelzése a verseny igazgató számára.

AZ ÉRTÉKELÉS MÓDJA

Az értékelés minden esetben a 20 pontos rendszer alapján történik.

01

Tisztaság

Nem optikai tisztaság, hanem párlat tisztaság. A bírálók az elő-utópárlat és egyéb technológiai hibákból származó (pl.: penészes cefre, ecetesedés, merkaptán, kén stb.) hibákat vizsgálják illat alapján. A maximálisan adható pontszám 5 pont, amennyiben a mintán nem érezhető ilyen hiba. A bírák a hibák mértékétől és mennyiségétől függően pontot vonnak le.

02

Gyümölcskarakter

illat és íz alapján vizsgálják, mennyire felel meg a megnevezésben szereplő gyümölcsfajtának. Ha egyáltalán nem annak a gyümölcsnek az illatát és ízét érzik, vagy abszolút neutrális, akkor 1 pont. Innentől kezdve, minél jellegzetesebb, intenzívebb, kellemesebb, úgy nőhetnek az adott pontok maximum 5 pontig.

03

Szájérzet

itt vizsgálják a szájban érezhető ízeket, azok maradandóságát,
kellemességét, eleganciáját stb. Maximálisan 5 pont adható.

04

Harmónia

Itt a termékről alkotott összbenyomásokat, az íz, illat harmóniáját
értékelik. Minél jobb, annál több pont. Figyelembe veszik, hogy az illat és az íz összhangban van-e. A kóstolás után az íz megfelel-e annak az elvárásnak, amit a szaglás után támasztottak a
termékkel szemben.

Éremhatárok

18,0 – 20,0 pont: arany

16,0 – 17,0 pont: ezüst

14,0 – 15,0 pont: bronz

A kiválasztásról

A verseny szervezőbizottsága nevében és jóváhagyásával a versenyigazgató kizárólag olyan személyeket (pálinkabírálóknak, pálinka-szakmérnökök, gyümölcspálinka-gyártók, díjnyertes magán vagy bérfőzető) kérhet fel a zsűri tagjának, akik napi szinten dolgoznak párlatokkal (előállításukkal, minősítésükkel, kereskedelmükkel, stb.), több éves gyakorlattal rendelkeznek a pálinkák, párlatok, egyéb alkoholos italok minősítésének területén. A felkért bírálónak emellett alkalmasak kell lennie az elfogulatlan, korrekt, a szervezők és a versenyzők részéről elvárható, magas szintű szöveges minősítések elkészítésére.

Bírálók

a Feladatokról

A beküldött gyümölcspálinkák és gyümölcspárlatnak egyedileg történő érzékszervi vizsgálata, valamint versenyszabályzat szerinti írásos értékelése. A bíráló javaslatot tehet a champion- illetve kategóriagyőztesekre, különdíjasokra.

Nagy Attila

Nagy Attila

a bíráló bizottság elnöke

Ari András

Ari András

pálinka szakmérnök

Bakó Gyula

Bakó Gyula

pálinkabíráló

Borsos Botond

Borsos Botond

pálinka szakbíráló

Dr. Csótó Mihály

Dr. Csótó Mihály

Daradics Antal

Daradics Antal

pálinka szakmérnök

Göldner Emil

Göldner Emil

gyümölcspálinka-gyártó

Hoyck Balázs

Hoyck Balázs

pálinkabíráló

Kis Balázs

Kis Balázs

pálinkabíráló

László Norbert

László Norbert

Pavlicsek Csaba

Pavlicsek Csaba

pálinka szakmérnök

Szöllősi Edit

Szöllősi Edit

pálinka szakmérnök

Sólya Nándor

Sólya Nándor

gyümölcspálinka-gyártó

További bírák személye

egyeztetés alatt.

A MAGNUS SPIRITUUM PÁLINKA- ÉS PÁRLATVERSENY

bírálati lapjairól

p

A nevezők a verseny lebonyolítása után jogosultak hozzájutni a tételeik bírálati lapjaihoz. Azonban a bírált tételekről kialakított magán véleményüket a gálaest folyamán valamint a közösségi oldalakon csak kulturált formában hozhatják nyilvánosságra. A bírálatokról csakis kulturált formában nyilatkozhatnak. A verseny szabályzat elfogadásával ezt tudomásul veszik és elfogadják. Tudomásul veszik, hogy a szervező a verseny időpontjáig köteles megőrizni a nevezési lapokat, bírálati lapokat, majd azokat megsemmisíti.

A MAGNUS SPIRITUUM PÁLINKA- ÉS PÁRLATVERSENY

Háttérszemélyzetéről

p

Az a személy, aki részt vesz a minták szállításában, raktározásában, előkészítésében, felszolgálásában  vagy a versenyhez kötődő egyéb feladatok ellátásban, nem lehet a zsűri tagja.

p

A kisegítő személyzet tagjainak tartózkodnia kell minden olyan erős illatanyagú szer használatától (pl. parfüm), ami megzavarhatja a bírálókat a párlatok minősítésében. Ilyen esetben a versenyigazgató köteles gondoskodni a személy cseréjéről.

A MAGNUS SPIRITUUM PÁLINKA- ÉS PÁRLATVERSENY

Titoktartási feltételei

p

A bírálat során az értékelő megbeszélésen kívül tételekkel kapcsolatban beszélgetni, a termékekre utaló megjegyzéseket tenni tilos.

p

Az adatfeldolgozás során kizárólag a versenyigazgatónak szolgáltatható adat, melyek az eredmény kihirdetéséig titkosnak minősülnek.

A verseny eredményekről csak az eredményhirdetést követően kérhető információ, felvilágosítás, addig a verseny szervezőjének nem áll módjában tájékoztatást adni.

p

A verseny lebonyolításban résztvevő személyzet szigorú titoktartást köteles fogadni. A versenyről, annak belső rendjéről semmilyen információt kiadni, nyilvánosságra hozni, közösségi oldalakon megosztani nem lehet. Kivéve a versennyel kapcsolatos reklámokat plakátokat, segítő anyagokat, felvilágosítást a jelentkezés érdekében. Az elért eredményeket a díszvacsora estje elött nyilvánosságra hozni tilos!!!

A MAGNUS SPIRITUUM PÁLINKA- ÉS PÁRLATVERSENY

szabályzatának megsértésről

p

A versenyszabályzat megsértése esetén, az érintett bizottság zsűri tagját a versenyigazgató felmentési joga alapján mentesíti a további bírálat alól.

p

A versenyszabályzat megsértése esetén, a háttérszemélyzet érintett tagját a versenyigazgató felmentési joga alapján mentesíti a további munkavégzés alól.